Service & klachten

Wij verbeteren graag onze service naar aanleiding van uw suggesties of klachten.

Suggesties over het functioneren van het RSJ IJsselland kunt u sturen naar info@rsj-ijsselland.nl.

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u toch niet tevreden over hoe u in een bepaalde situatie bent behandeld? Hebt u een klacht over een van de medewerkers van RSJ IJsselland? Stuur uw klacht dan per e-mail aan het RSJ IJsselland t.a.v. het bestuur RSJ IJsselland, secretariaat@rsj-ijsselland.nl o.v.v. klacht RSJ IJsselland. Het RSJ IJsselland handelt volgens het klachtenreglement GR RSJ IJsselland.

De medewerker, die de klacht behandelt, is niet betrokken geweest bij de gedraging waar de klacht over gaat.