Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) is het regionale samenwerkingsverband van de elf gemeenten in de regio IJsselland voor de uitvoering van de taken uit de Jeugdwet. De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle hebben hiervoor de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) opgericht. De gemeenten werken allen vanuit hun eigen lokale autonomie. De regionale samenwerking dient de lokale werking te faciliteren.

Op deze website kunt u veel informatie vinden over inkoop, contractmanagement, in control (monitoring en administratie), regionaal inhoudelijke thema’s, de regionale transformatie en natuurlijk over het RSJ IJsselland zelf.

Als elf gemeenten hebben we een regiovisie opgesteld. Deze vindt u hier. 

Ons jaarplan voor 2022 vindt u hier. 

Homepage

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland is de organisatie die namens elf gemeenten in de regio IJsselland de inkoop van jeugdzorgtrajecten en -producten aanbesteedt en begeleidt.