Crisisroute IJsselland

In 2018 werkten de gemeenten en jeugdhulpaanbieders in de regio IJsselland een crisisroute uit, zowel binnen als buiten kantoortijden. Het doel is crisissituaties zoveel mogelijk voorkomen. Als er crisishulp nodig is, krijgt de jeugdige zo snel mogelijk en op de juiste plek hulp. We streven naar zo weinig mogelijk verplaatsingen van de jeugdige en de juiste ouderbetrokkenheid.

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders zijn samen verantwoordelijk voor jeugdigen die crisishulp nodig hebben. Uitgangspunt voor de crisisroute is dat jeugdhulpaanbieders samen garant staan voor het leveren van passende zorg bij crisis, voor alle jeugdigen uit de regio die deze zorg nodig hebben. Dit vraagt om een integrale beoordeling van problematiek en intensieve samenwerking bij crisisinterventies en crisisopvolging. Daarbij wordt recht gedaan aan de specifieke expertise van betrokkenen en laten betrokken partijen de jeugdigen niet los totdat passende crisishulp beschikbaar is.

In de toelichting op de crisisroute zijn afspraken vastgelegd over de werkwijze bij de crisisroute jeugd. De afspraken over de samenwerking zijn samengevat in de notitie samenwerkingsafspraken crisisroute.