Crisisroute IJsselland

Crisisroute IJsselland

Bij een crisis werken de gemeenten en jeugdhulpaanbieders in de regio IJsselland sinds 2018 intensief samen via de zogenaamde crisisroute.

De doelen van de crisisroute zijn:

  • verdere escalatie van crisissituaties voorkomen
  • als er crisishulp nodig is, krijgt de jeugdige zo snel mogelijk en op de juiste plek hulp
  • zo weinig mogelijk verplaatsingen van de jeugdige
  • de juiste ouderbetrokkenheid

In IJsselland is het uitgangspunt dat gemeenten en jeugdhulpaanbieders samen verantwoordelijk zijn voor jeugdigen die crisishulp nodig hebben. Uitgangspunt voor de crisisroute is dat jeugdhulpaanbieders samen garant staan voor het leveren van passende zorg bij crisis, voor alle jeugdigen uit de regio. Dit vraagt om een integrale beoordeling van problematiek en intensieve samenwerking bij crisisinterventies en crisisopvolging. Daarbij wordt recht gedaan aan de specifieke expertise van betrokkenen en laten betrokken partijen de jeugdigen niet los totdat passende crisishulp beschikbaar is.

In de toelichtingen op de crisisroute binnen en buiten kantoortijden (zie de links hieronder) zijn de afspraken vastgelegd over de werkwijze bij de crisisroute jeugd.  Deze afspraken zijn onderdeel van de raamovereenkomst specialistische jeugdhulp 2022.

De crisisdienst, -interventie en -opvolging is vanaf 1 januari 2022 ingekocht bij 7 aanbieders, te weten Accare, Ambiq, Dimence, Karakter, Pactum, Trias en Vitree. In de overeenkomst crisisfunctie is bij de crisisopvolging een belangrijke rol weggelegd voor het team Spoedhulp IJsselland. Meer informatie hierover vindt u hier https://www.rsj-ijsselland.nl/transformatie/ambulantisering/integrale-spoedhulp)

Inmiddels is er een project gestart om de integrale werkwijze crisis verder vorm te geven. Meer informatie hierover vindt u hier https://www.rsj-ijsselland.nl/transformatie/ambulantisering/integrale-werkwijze-crisis