Facturatie geleverde zorg

De gemeenten in de regio IJsselland verzorgen zelf de financiële afhandeling van de geleverde zorg. Dit geldt ook voor de handmatige facturen. 

Heeft u vragen over de verwerking en betaling van declaraties/facturen? Neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende gemeente. De contactgegevens van de gemeenten vindt u hier

Rondom de facturatie van geleverde zorg zijn afspraken gemaakt. Deze worden hieronder benoemd. 

Berichtenverkeer 
Het berichtenverkeer maakt het voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders mogelijk om op een veilige en snelle manier gegevens uit te wisselen. Voor vragen over het berichtenverkeer kunt u contact opnemen met de backoffice van de betreffende gemeente. 

Administratieprotocol 
Het administratieprotocol beschrijft de wijze waarop het toewijzings- en facturatieproces in de regio IJsselland verloopt en welke stappen de jeugdhulpaanbieders en gemeenten daarin moeten nemen. Verder staan in dit protocol de afspraken over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom zorgtoewijzingen en facturatiegegevens, de wijze van aanlevering en de uiteindelijke betaling van facturen. 

Het is mogelijk dat in de loop der tijd bepaalde aspecten van administraties wijzigen of dat de landelijke standaard wijzigt. Als dit het geval is, dan wordt dit protocol aangepast en wordt u als jeugdhulpaanbieder hier tijdig over geïnformeerd. De laatste versie van het protocol is altijd te vinden op deze website.