FAQ & documenten

Veelgestelde vragen

Welke aanbieders zich op welke profielen hebben ingeschreven vindt u in dit overzicht.

De handleiding geeft al veel informatie. Hebt u meer uitleg nodig, dan kunt u altijd contact opnemen met het Regionaal Serviceteam IJsselland via info@rsj-ijsselland.nl of 038-4982670.

De productcodes voor overgangscliënten en segment Top staan in uw raamovereenkomst in bijlage 2. Ook kunt u onderaan deze pagina het document Tarieven en overige specifieke voorwaarden.

Inschrijven gaat via Negometrix, de contracteringstool voor inschrijvingen. Deze tool blijft open staan. We hebben gekozen voor een zogeheten sociaal contracteringsproces. Dat betekent dat de tool ook beschikbaar blijft gedurende de looptijd van de  overeenkomst. Nieuwe aanbieders kunnen zich te allen tijde inschijven. Jaarlijks vanaf  1 april en 1 oktober worden de inschrijvingen beoordeeld door opdrachtgever en wordt uitsluitsel gegeven over de mogelijkheid van toetreding door aanbieder.

Documenten