FAQ & documenten

Veelgestelde vragen

We beschouwen 2018 en 2019 als leerjaren waarin we samen met aanbieders, gemeenten en verwijzers de knelpunten en onduidelijkheden helder krijgen en oplossen. Hiervoor is een structuur bedacht van werkgroepen waarin dit gezamenlijk wordt uitgewerkt. Het is vooral een samenwerkingstraject. We gaan bijvoorbeeld voor het segment Top bekijken hoe we dit segment ook volgens het nieuwe inkoopmodel kunnen laten werken en hoe we daarbinnen het hoofd- en onderaannemerschap kunnen vormgeven.

- Het moet iets opleveren voor het kind en gezin;

- Het moet bijdragen aan de transformatieopgave;

- Het moet iets opleveren wat ook door andere zorgaanbieders of regio’s overgenomen kan worden;

- In de uitvoering moet samengewerkt worden met andere samenwerkingspartners; dit vertaalt zich doordat er een gezamenlijk voorstel wordt ingediend. De samenwerkingspartners kunnen in de gespecialiseerde jeugdhulp zijn, maar kan ook vanuit andere sociale domeinen zoals onderwijs of het lokale voorveld.

- De aanvraag moet passen binnen de twee thema’s van de regio

- De aanvraag moet aansluiten bij actielijnen 1, 2 en 6 die de regio heeft geprioriteerd.