Transformatie

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Alle vormen van ondersteuning die onder de noemer ‘jeugdhulp’ zijn samen te brengen, vallen onder deze verantwoordelijkheid. In 2015 en 2016 hebben de elf gemeenten in IJsselland ervoor gekozen deze nieuwe verantwoordelijkheid op te pakken met het accent op de continuïteit van zorg voor de bestaande cliënten. In het algemeen is deze transitie van de taken in IJsselland goed verlopen; de verantwoordelijkheid voor de nieuwe Jeugdwet is opgepakt en er zijn geen grote calamiteiten gemeld.

De uitdaging voor de komende periode is te komen tot een transformatie in de jeugdhulp en het doorvoeren van een aantal noodzakelijke veranderingen in de jeugdhulp. Dit moet leiden tot een beter stelsel met meer en passende uitkomsten.

De gemeenten in IJsselland zijn van mening dat deze veranderingen inhoudelijk en vanuit de lokale setting moeten worden aangevlogen. Meer hierover kunt u lezen in het visiedocument regionale jeugdhulp IJsselland 2017-2020.

Transformatie

Na de transitie van de jeugdhulp naar de gemeente, is het nu tijd voor de transformatie in de jeugdhulp.