Transformatietafels

Eén van de voorwaarden van het Transformatiefonds is het leren van elkaar. Bij het bestuur van het RSJ IJsselland en de gemeentelijke organisatie leeft deze behoefte sterk. Er gebeurt op lokaal niveau al veel dat het delen waard is. De themagerichte transformatietafels spelen daarin een rol. Naast het delen van kennis en ervaring willen we met de transformatietafels ook inspireren en ontmoeting faciliteren. Voor de eerste helft van 2020 staan er vier tafels gepland, één per transformatiethema. De opzet is steeds hetzelfde:

•           een spreker, die kan inspireren door zijn verhaal over het transformatiethema

•           kennis delen met lokale voorbeelden als uitgangspunt

•           tijd voor ontmoeten, elkaar leren kennen en concrete afspraken maken

We nodigen breed uit. Iedereen die zich betrokken voelt bij het thema is welkom.

Na deze vier bijeenkomsten gaan we evalueren of dit een goede manier is om de transformatie te bevorderen. Op basis van de uitkomst geven we vorm aan de tafels voor het najaar 2020.

 

Door de coronacrisis en de bijkomende maatregelen zijn de transformatietafels van april, mei en juni komen te vervallen.

Hoe we dit najaar de transformatietafels vormgeven hangt af van de maatregelen die de overheid oplegt i.v.m. de coronacrisis.

Opgave voor transformatietafels gaat altijd via transformatie@rsj-ijsselland.nl

 

Terugblik op transformatietafels:

Transformatietafel 12 maart 2020 – doorontwikkeling inkoop – basisfuncties toegang

Programma transformatietafel Doorontwikkeling Inkoop 12 maart 2020

Factsheet borgen basisfuncties lokale teams

Rapport KPMG basisfuncties lokale teams

Presentatie basisfuncties lokale teams door Monique Peltenburg

Verslag transformatietafel Doorontwikkeling inkoop12 maart 2020