Transformatietafels

Eén van de voorwaarden van het Transformatiefonds is het leren van elkaar. Bij het bestuur van het RSJ IJsselland en de gemeentelijke organisatie leeft deze behoefte sterk. Er gebeurt op lokaal niveau al veel dat het delen waard is. De themagerichte transformatietafels spelen daarin een rol. Naast het delen van kennis en ervaring willen we met de transformatietafels ook inspireren en ontmoeting faciliteren. Voor de eerste helft van 2020 staan er vier tafels gepland, één per transformatiethema. De opzet is steeds hetzelfde:
•           een spreker, die kan inspireren door zijn verhaal over het transformatiethema
•           kennis delen met lokale voorbeelden als uitgangspunt
•           tijd voor ontmoeten, elkaar leren kennen en concrete afspraken maken

We nodigen breed uit. Iedereen die zich betrokken voelt bij het thema is welkom!

Opgave voor transformatietafels gaat altijd via transformatie@rsj-ijsselland.nl
 

Terugblik op transformatietafels:

Op onderstaande thema's kunt u klikken voor meer informatie. Daar vindt u onder andere de beeldverslagen en bijbehorende presentaties. 

Thema Datum Werken vanuit de ambitie van de jeugdige, Positieve Gezondheid & GG-ZZ 11 mei 2022 Verbinding onderwijs-jeugdhulp 12 april 2022 Algemene transformatietafel 9 september 2021 Van ZZ naar GG 20 mei 2021 Burgervoogdij 18 februari 2021 5 basisfuncties van de toegang 20 maart 2020