Transformatietafels

Eén van de voorwaarden van het Transformatiefonds is het leren van elkaar. Bij het bestuur van het RSJ IJsselland en de gemeentelijke organisatie leeft deze behoefte sterk. Er gebeurt op lokaal niveau al veel dat het delen waard is. De themagerichte transformatietafels spelen daarin een rol. Naast het delen van kennis en ervaring willen we met de transformatietafels ook inspireren en ontmoeting faciliteren. Voor de eerste helft van 2020 staan er vier tafels gepland, één per transformatiethema. De opzet is steeds hetzelfde:
•           een spreker, die kan inspireren door zijn verhaal over het transformatiethema
•           kennis delen met lokale voorbeelden als uitgangspunt
•           tijd voor ontmoeten, elkaar leren kennen en concrete afspraken maken

We nodigen breed uit. Iedereen die zich betrokken voelt bij het thema is welkom!

Opgave voor transformatietafels gaat altijd via transformatie@rsj-ijsselland.nl
 

Terugblik op transformatietafels:

Algemene transformatietafel 9 september 2021

Hieronder vindt u de presentatie die is gegeven op 9 september 2021.

Hier vindt u u het filmpje van Spoedhulp IJsselland. Deze is getoond tijdens deze transformatietafel. U wordt doorgeleid naar YouTube.


Van ZZ naar GG - 20 mei 2021
In IJsselland zijn we aan de slag gegaan met positieve gezondheid. Steeds vaker horen we 'het gedachtegoed van ZZ (Ziekte & Zorg) naar GG (Gezondheid & Gedrag). Op 20 mei 2021 ging de themagerichte transformatietafel over van ZZ naar GG. Een weergave van deze bijeenkomst vindt u hieronder. Klik erop om het te openen.

 

 

Burgervoogdij - 18 februari 2021
De eerste themagerichte transformatietafel van 2021 werd georganiseerd onder 'Gedwongen kader jeugd' en had als thema burgervoogdij. Deze bijeenkomst is in samenspraak met de Alliantie Burgervoogdij georganiseerd.
Hieronder vindt u de gegeven PowerPoint en de illustratie (verslag) van de bijeenkomst. Een volgende stap is om te komen tot een koplopersgroep in IJsselland op dit thema! Meer weten of aanmelden? Neem dan contact op met de Alliantie, via info@mariskavandersteege.nl en kijk eens op www.burgervoogd.nlBasisfuncties toegang - 12 maart 2020
De eerste themagerichte transformatietafel vond plaats op 12 maart 2020. Deze stond is georganiseerd onder 'doorontwikkeling inkoop' en ging in op de vijf basisfuncties van de gemeentelijke toegang. Hieronder treft u de documenten aan die horen bij deze themagerichte transformatietafel.

Programma transformatietafel Doorontwikkeling Inkoop 12 maart 2020

Factsheet borgen basisfuncties lokale teams

Rapport KPMG basisfuncties lokale teams

Presentatie basisfuncties lokale teams door Monique Peltenburg

Verslag transformatietafel Doorontwikkeling inkoop12 maart 2020