Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland werkt aan de verdere ontwikkeling van het inkoopmodel. Per 1 januari 2022 willen we Ambulante Jeugdhulp, Wonen en Hoog Specialistisch Weinig Voorkomende Jeugdhulp (HSWV) contracteren. We werken daarvoor samen met gemeenten en aanbieders in werkgroepen.

Doorontwikkeling Inkoop uitgesteld

Bij de doorontwikkeling inkoop heeft de regio IJsselland de hulp en bijdrage van zorgaanbieders hard nodig. Alleen samen krijgen we de juiste informatie op tafel en kunnen we het doorontwikkelde inkoopmodel succesvol implementeren. Het was onze bedoeling om opnieuw te contracteren per 1 januari 2021. Vanwege de coronacrisis liggen de prioriteiten van zorgaanbieders nu bij andere zaken, waardoor ze geen bijdrage kunnen leveren aan de doorontwikkeling. Daarom hebben wij in overleg met de gemeenten besloten de doorontwikkeling van het inkoopmodel met een jaar uit te stellen. Dit betekent dat de nieuwe contracten moeten starten op 1 januari 2022.

Nieuwe planning

De doorontwikkeling van het inkoopmodel is uitgesteld, maar komt zeker niet stil te liggen. We werken verder aan de doorontwikkeling, maar op een iets langzamer tempo en op onderdelen nemen we wat meer tijd. De planning op hoofdlijnen is nu als volgt:

Wat Wanneer
Aanleveren informatie ten behoeve van kostprijsonderzoek Bijleveld advies Vóór 1 juni 2020
Definitieve besluitvorming bestuurders RSJ IJsselland over het nieuwe inkoopmodel 9 december 2020
Start aanbesteding(en) van het nieuwe inkoopmodel 15 februari 2021
Gunning van de aanbesteding en bekend maken welke aanbieders (opnieuw) gecontracteerd worden in de regio vanaf 2022

Voor de zomervakantie 2021

Implementatie, opleiding en overgangsperiode nieuwe contract

Na de zomervakantie 2021

Start nieuw(e) contract(en) 1 januari 2022

Deelprojecten

De doorontwikkeling van het inkoopmodel is opgedeeld in drie deelprojecten. Hieronder leest u welke voorzieningen onder welk deelproject vallen:

  1. Ambulante jeugdhulp: alle ambulante hulpverlening individueel of in groepsverband.
  2. Wonen: alle woonvoorzieningen, zoals pleegzorg, gezinshuizen, leefgroep en respijtzorg.
  3. HSWV: de essentie van HSWV is dat het HSWV-collectief garant staat om jeugdhulp te organiseren en te bieden, juist wanneer het moeilijk wordt. Deze groep aanbieders staat paraat voor gemeentelijke toegangen en gecertificeerde instellingen met vier functies: intersectorale screening, integrale ambulante hulpverlening, verblijfsbed en de crisisfunctie.

 

Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland werkt aan de verdere ontwikkeling van het inkoopmodel. Daarvoor werkt het RSJ IJsselland samen met gemeenten en aanbieders in werkgroepen.