Doorontwikkeling inkoopmodel

RSJ IJsselland heeft een werkgroepenstructuur. U vindt de werkgroepstructuur bij de documenten in het blok hiernaast. Dit is een dynamisch document, dat steeds wordt aangepast. Vanwege de AVG staan in het document geen namen van deelnemers die namens aanbieders en gemeenten deelnemen aan een werkgroep. Tijdelijke werkgroepen (bijvoorbeeld een uitwerkingsgroepje hoofd- en onderaannemerschap onder de werkgroep DAT) zijn niet in de structuur opgenomen, omdat ze kortdurend zijn.

Doorontwikkeling Inkoop

De komende maanden zal er hard gewerkt worden aan het project doorontwikkeling inkoopmodel met als doel om  ambulante jeugdhulp, Wonen en Hoog Specialistisch Weinig Voorkomende Jeugdhulp (HSWV) opnieuw te contracteren per 1 januari 2021. Een hele exercitie waarbij de regio IJsselland de hulp van aanbieders hard nodig heeft. Met dit project en daarmee de drie onderliggende deelprojecten wil de regio IJsselland samen met u bouwen aan een jeugdhulpsysteem dat werkt en die het best aansluit bij de bestuurlijke doelstellingen.

De maanden januari en februari staan in het teken van ontwerpen. Samen willen wij bouwen aan de manier waarop wij willen toewijzen, bekostigen, administreren, verantwoorden en beheersen.

In januari 2020 zal de regio IJsselland u informeren over de bijeenkomsten die plaatsvinden in de periode maart tot en met juli alvorens de formele inkoopprocedure start.

Wij willen u op het hart drukken dat het wel belangrijk is dat u zich tijdig aanmeld voor één of meer van deze bijeenkomsten. Per bijeenkomst staat omschreven wat we gaan bespreken,  wie zich mogen aanmelden en hoe de aanmeldprocedure verloopt.

Voor januari en februari kent het project een aantal mijlpalen.

 1. Samen hebben wij een beeld van de manier waarop ambulante jeugdhulp wordt bekostigd.
 2. Samen hebben wij een beeld van de manier waarop de triage van ambulante jeugdhulp tussen gemeenten en aanbieders moet verlopen.
 3. Samen hebben wij het ontwerp van HSWV en Wonen uitgewerkt.

Naast de aanbiedersbijeenkomsten, wil de regio IJsselland ook de gelegenheid bieden voor belafspraken voor vragen, zorgen en opmerkingen van individuele aanbieders. De regio IJsselland biedt deze mogelijkheid aan van 6 januari tot en met 24 februari 2020 m.u.v. maandag 10 februari.

Deelprojecten

U kunt deelprojectleider Wouter Kwakman elke maandagochtend van 09.00 – 10.00 uur telefonisch benaderen op 06-55 68 55 78.

Er zijn drie deelprojecten om vast te stellen onder welk deelproject uw voorziening valt wordt onderstaande toelichting meegegeven:

 1. Ambulante jeugdhulp: betreft het totaal aan ambulante voorzieningen niet zijnde HSWV welke bestaan uit:
  • Individuele begeleiding/behandeling;
  • Groepsbegeleiding/behandeling;
  • Dagbehandeling;
  • Logeren;
 2. Wonen: betreft het totaal aan alle woonvoorzieningen zoals bijvoorbeeld pleegzorg, gezinshuizen en verblijf in een instelling;
 3. HSWV: betreft het totaal aan Jeugdhulpvoorzieningen voor zeer complexe hulpvragen, waarbij verblijf en behandeling samen nodig is om de juiste ondersteuning te bieden zoals (niet uitputtend) Jeugdzorg plus, Intensive Home Treatment (IHT) en Driemilieuvoorzieningen.

Twijfelt u aan een keuze, mail of bel gerust even op.

De inhoud van de bijeenkomsten is onder voorbehoud en kan wijzigen gedurende het projectverloop. Wanneer dit het geval is wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland werkt aan de verdere ontwikkeling van het inkoopmodel. Daarvoor werkt het RSJ IJsselland samen met gemeenten en aanbieders in werkgroepen.