Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland werkt namens de 11 regiogemeenten aan het organiseren en inkopen van jeugdhulp. Per 1 januari 2022 willen we Ambulante Jeugdhulp, Wonen / Verblijf en de Crisisfunctie contracteren. Dit komt neer op alle jeugdhulp met uitzondering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Het uitgangspunt bij het inkopen van jeugdhulp is co-creatie. Middels een dialoogfase en een uitgebreide nota van inlichtingen worden aanbieders betrokken bij de inkoop.

Op 1 april 2021 is de inkoop gestart met het publiceren van de concept inkoopdocumenten, via https://ap.lc/GJMNZ vindt u de informatie over het digitaal aanbesteden. Na de dialoogfase en nota van inlichtingen deel 1 wordt op 25 mei het definitieve inkoopdocument gepubliceerd.  

Het gehele inkoopproces is op 1 april 2021 toegelicht aan potentiële inschrijvers. 

Voorlopige planning

De data in onderstaande planning zijn onder voorbehoud en voor wijzigingen vatbaar.

Fase

Activiteit

Einddatum

Publicatie

Online publiceren van de concept inkoopdocument

1 april

 

Startbijeenkomst uitleg inkoopprocedure voor potentiële inschrijvers (13:00-15:00 uur)

1 april

 

Nota van Inlichtingen deel 1 opening

2 april

 

Nota van Inlichtingen deel 1 sluitingstermijn

26 april

Dialoogfase

Opening inschrijving voor dialoogfase

1 april

 

Sluiting inschrijving voor dialoogfase

9 april

 

Publicatie en informeren definitieve deelnemers dialoogfase

14 april

 

Start dialoogfase*

* Definitieve data en tijden bekend op 1 april

19 april

 

Einde dialoogfase

7 mei

Inschrijffase

Publicatie definitieve inkoopdocument o.b.v. dialoogsessies
+ Definitieve tarieven
+ Definitieve beantwoording nota van inlichtingen deel 1

25 mei

 

Nota van Inlichtingen deel 2 opening

25 mei

 

Nota van Inlichtingen deel 2 sluitingstermijn

14 juni

 

Nota van inlichtingen deel 2 publicatie

21 juni

 

Sluitingsmoment inschrijving

5 juli

 

Verzending en publicatie voorlopige gunningsbesluiten deel 1

1 augustus

 

Definitief gunningsbesluit deel 1

22 augustus

Gepubliceerde stukken

De regio IJsselland heeft in de periode mei 2019 tot januari 2021 samen met aanbieders nagedacht over het organiseren en verlenen van jeugdhulp en hoe dit wordt ingekocht. Dit is uitgewerkt in twee documenten die terug te vinden zijn op de website.

  1. Het uitvoeringsplan
  2. De inkoopstrategie

Het uitvoeringsplan beschrijft op hoofdlijnen de wijze waarop de regio IJsselland de jeugdhulp wil organiseren. Zaken als verwijzen, hulpverlenen, bekostigen, administreren, verantwoorden en beheersen komen hierin aan bod. De inkoopstrategie beschrijft hoe en met welke uitgangspunten de regio IJsselland jeugdhulp wil inkopen.

Beide documenten dienen als grondslag en kaders waarbinnen de definitieve inkoopdocumenten worden opgesteld.

 

Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland werkt aan de verdere inkoop van jeugdhulp die vanaf 1 januari 2022 inwerking treedt.