Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland werkt namens de 11 regiogemeenten aan het organiseren en inkopen van jeugdhulp. Per 1 januari 2023 willen we Ambulante Jeugdhulp, Wonen / Verblijf en de Crisisfunctie contracteren. Dit komt neer op alle jeugdhulp met uitzondering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Voorlopige planning

Hieronder vindt u de informatiebrief over het vervolg van het inkooptraject specialistische jeugdhulp. Hierin staat beschreven welke regionale besluiten zijn genomen en wat dit betekent voor het vervolgtraject.

Er is besloten de huidige overeenkomst met een jaar te verlengen en de nieuwe overeenkomst specialistische jeugdhulp per 1 januari 2023 in te laten gaan. Regio IJsselland wil samen met jeugdhulpaanbieders verder werken op een aantal onderdelen uit de eerder gepubliceerde inkoopstukken. Over de vervolgbijeenkomsten wordt u uiterlijk 10 november 2021 geïnformeerd.

Gepubliceerde stukken

De regio IJsselland heeft in de periode mei 2019 tot januari 2021 samen met aanbieders nagedacht over het organiseren en verlenen van jeugdhulp en hoe dit wordt ingekocht. Dit is uitgewerkt in twee documenten die terug te vinden zijn op de website.

Het uitvoeringsplan

De inkoopstrategie

Het uitvoeringsplan beschrijft op hoofdlijnen de wijze waarop de regio IJsselland de jeugdhulp wil organiseren. Zaken als verwijzen, hulpverlenen, bekostigen, administreren, verantwoorden en beheersen komen hierin aan bod. De inkoopstrategie beschrijft hoe en met welke uitgangspunten de regio IJsselland jeugdhulp wil inkopen.

Beide documenten dienen als grondslag en kaders waarbinnen de definitieve inkoopdocumenten worden opgesteld.

Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland werkt aan de verdere inkoop van jeugdhulp die vanaf 1 januari 2022 inwerking treedt.