Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland werkt aan de verdere ontwikkeling van het inkoopmodel. Per 1 januari 2022 willen we Ambulante Jeugdhulp, Wonen en verblijfsbedden en crisisfunctie contracteren contracteren. We werken daarvoor samen met gemeenten en aanbieders in werkgroepen.

Doorontwikkeling Inkoop uitgesteld

Bij de doorontwikkeling inkoop heeft de regio IJsselland de hulp en bijdrage van zorgaanbieders hard nodig. Alleen samen krijgen we de juiste informatie op tafel en kunnen we het doorontwikkelde inkoopmodel succesvol implementeren. Het was onze bedoeling om opnieuw te contracteren per 1 januari 2021. Vanwege de coronacrisis liggen de prioriteiten van zorgaanbieders nu bij andere zaken, waardoor ze geen bijdrage kunnen leveren aan de doorontwikkeling. Daarom hebben wij in overleg met de gemeenten besloten de doorontwikkeling van het inkoopmodel met een jaar uit te stellen. Dit betekent dat de nieuwe contracten moeten starten op 1 januari 2022. De regio IJsselland verwacht medio april 2021 te starten met het inkooptraject.

Voorlopige planning

De data in onderstaande planning zijn onder voorbehoud en voor wijzigingen vatbaar.

Fase

Activiteit

Einddatum

Dialoogfase

Publiceren van inkoopdocumenten

02-april-21

        “”

Informatiesessie inkoopprocedures voor potentiële inschrijvers

08-april-21

        “”

Nota van Inlichtingen deel 1 sluitingstermijn

16-april-21

        “”

Dialoogsessie 1

21-april-21

        “”

Dialoogsessie 2

22-april-21

       “”

Nota van Inlichtingen deel 1 publicatie

30-april-21

Inschrijffase

Publicatie definitieve inkoopdocumenten o.b.v. dialoogsessies

30-april-21

       “”

Nota van Inlichtingen deel 2 sluitingstermijn

07-mei-21

       “”

Nota van inlichtingen deel 2 publicatie

21-mei-21

       “”

Sluitingsmoment inschrijving

04-juni-21

       “”

Verzending en publicatie voorlopige gunningsbesluiten deel 1

25-juni-21

       “”

Definitief gunningsbesluit deel 1

16-juli-21

Deelprojecten

De doorontwikkeling van het inkoopmodel is opgedeeld in drie deelprojecten. Hieronder leest u welke voorzieningen onder welk deelproject vallen:

  1. Ambulante jeugdhulp: alle ambulante hulpverlening individueel of in groepsverband.
  2. Wonen: alle woonvoorzieningen, zoals pleegzorg, gezinshuizen, leefgroep en respijtzorg.
  3. Verblijfsbedden en crisisfunctie: Met 24-uurs bereikbaar- en beschikbaarheid van hulp moet de stabiliteit, veiligheid en positieve interactie tussen de jeugdige en zijn of haar omgeving herstellen om zo ‘het normale leven’ weer op te pakken. Een beperkte groep aanbieders staat 24/7 paraat voor gemeentelijke toegangen en Gecertificeerde Instellingen (GI) met de crisisfunctie bestaande uit de crisisdienst en het beschikbaar- en bereikbaar hebben van het integrale spoedhulpteam. Naast de crisisfuncties zijn ook alle verblijfsbedden, niet zijnde wonen, onderdeel.

 

Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland werkt aan de verdere ontwikkeling van het inkoopmodel. Daarvoor werkt het RSJ IJsselland samen met gemeenten en aanbieders in werkgroepen.