Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland werkt namens de 11 regiogemeenten aan het organiseren en inkopen van jeugdhulp. Per 1 januari 2023 willen we Ambulante Jeugdhulp en Wonen / Verblijf contracteren. De crisisfunctie wordt per 1 januari 2022 gecontracteerd. Hiermee worden er contracten afgesloten voor alle jeugdhulp met uitzondering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Informatie inkoop specialistische jeugdhulp 2023

Hieronder volgt de informatiebrief over het vervolg van het inkooptraject specialistische jeugdhulp. Hierin staat beschreven welke regionale besluiten zijn genomen en wat dit betekent voor het vervolgtraject.

Er is besloten de huidige overeenkomst met een jaar te verlengen en de nieuwe overeenkomst specialistische jeugdhulp per 1 januari 2023 in te laten gaan. De start van de inkoopprocedure is op 3 mei 2022. 

Naar aanleiding van de aanstaande publicatie van de Aanbesteding Specialistische Jeugdhulp, dinsdag 3 mei 2022, worden er 3 bijeenkomsten georganiseerd voor u als zorgaanbieder.

Tijdens deze bijeenkomsten zal u worden meegenomen in het proces van aanbesteden. Meer informatie vindt u hier.

Gepubliceerde stukken

De regio IJsselland heeft in de periode mei 2019 tot januari 2022 samen met aanbieders gewerkt aan het doorontwikkeld inkoopmodel en is er in 2021 een aanbesteding gestart die voortijdig is teruggetrokken. De reden hiervan is dat regio IJsselland eerst in gesprek wil met aanbieders over de belangrijkste bezwaren voordat de inkoop weer wordt vervolgd. Vanuit transparantie worden op deze pagina alle documenten gedeeld die betrekking hebben op het doorontwikkeld inkoopmodel.

Vastgesteld door gemeenten

Hieronder de link naar twee documenten die zijn vastgesteld door colleges van de deelnemende gemeenten en samen de uitgangspunten en kaders bevatten van waaruit de inkoop en inkoopdocumenten zijn opgesteld.

Het uitvoeringsplan

De inkoopstrategie

Het uitvoeringsplan beschrijft op hoofdlijnen de wijze waarop de regio IJsselland de jeugdhulp wil organiseren. Zaken als verwijzen, hulpverlenen, bekostigen, administreren, verantwoorden en beheersen komen hierin aan bod. De inkoopstrategie beschrijft hoe en met welke uitgangspunten de regio IJsselland jeugdhulp wil inkopen.

Inkoopdocumenten

Hieronder de link voor de documenten die zijn gepubliceerd tijdens de teruggetrokken inkoopprocedure in 2021. Deze documenten worden niet opnieuw gebruikt en u kunt zich hier niet op inschrijven. Nieuwe inkoopdocumenten volgen medio april 2022 en bevatten alle informatie die u nodig heeft om in te schrijven voor een overeenkomst vanaf 1 januari 2023.

Klik hieronder om de betreffende stukken geordend te vinden. Aan de zijkant van deze pagina treft u ook alle documenten.

Inkoopdocument + bijlagen
Nota van Inlichten
Tariefonderzoek

Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland werkt aan de verdere inkoop van jeugdhulp die vanaf 1 januari 2022 inwerking treedt.