Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland werkt namens de 11 regiogemeenten aan het organiseren en inkopen van jeugdhulp. Per 1 juni 2022 willen we Ambulante Jeugdhulp, Wonen / Verblijf en de Crisisfunctie contracteren. Dit komt neer op alle jeugdhulp met uitzondering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Het uitgangspunt bij het inkopen van jeugdhulp is co-creatie. Middels een dialoogfase en een uitgebreide nota van inlichtingen zijn de aanbieders betrokken bij de inmiddels op pauze gezette inkoop. In de gepubliceerde brief leest u over de recente ontwikkelingen die de Regio IJsselland heeft doen besluiten om het aanbestedingstraject op pauze te zetten en op een later moment te vervolgen. Met dit besluit stelt de Regio IJsselland zorgvuldigheid boven snelheid. 

1.  Voorlopige planning

In september 2021 wordt de nieuwe planning van de aanbesteding gepubliceerd.

2.  Gepubliceerde stukken

De regio IJsselland heeft in de periode mei 2019 tot januari 2021 samen met aanbieders nagedacht over het organiseren en verlenen van jeugdhulp en hoe dit wordt ingekocht. Dit is uitgewerkt in twee documenten die terug te vinden zijn op de website.

  1. Het uitvoeringsplan
  2. De inkoopstrategie

Het uitvoeringsplan beschrijft op hoofdlijnen de wijze waarop de regio IJsselland de jeugdhulp wil organiseren. Zaken als verwijzen, hulpverlenen, bekostigen, administreren, verantwoorden en beheersen komen hierin aan bod. De inkoopstrategie beschrijft hoe en met welke uitgangspunten de regio IJsselland jeugdhulp wil inkopen.

Beide documenten dienen als grondslag en kaders waarbinnen de definitieve inkoopdocumenten worden opgesteld.

Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland werkt aan de verdere inkoop van jeugdhulp die vanaf 1 januari 2022 inwerking treedt.