Voor professionals

Inleiding

Deze pagina is speciaal ontwikkeld voor de professionals die in de jeugdhulpregio IJsselland werken en te maken hebben met het jeugdbeschermingsproces. Als eerste vind je hieronder de interactieve PDF die we hebben ontwikkeld. Vanuit dit bestand navigeer je eenvoudig naar alle informatie die je nodig hebt. Denk aan bijv. de praatplaat die je gebruikt in gesprek met jeugdige en ouders, de leidraden voor de agenda's, bepaling jeugdhulp, etc. 

Verder vind je op deze pagina nog de belangrijkste informatie op een rijtje, zoals de bepaling jeugdhulp en de leidraden voor de agenda's. 

Interactieve PDF

Hieronder vinden jullie de interactieve PDF. Vanuit hier kun je alle informatie vinden die je nodig hebt in het jeugdbeschermingsproces. Het geeft overzichtelijk en eenvoudig weer hoe wij in IJsselland ons jeugdbeschermingsproces hebben vormgegeven en biedt de mogelijkheid om vanuit deze PDF eenvoudig alle documentn te vinden die je nodig hebt. Bijv. de praatplaat die je kan gebruiken in gesprek met jeugdige en ouders, de leidraden voor de agenda's, bepaling jeugdhulp, etc.  

VOOR NU: DOWNLOAD DE INTERACTIEVE PDF VOOR EEN OPTIMALE WERKING QUA LINKJES IN HET DOCUMENT!

Interactieve PDF.pdf

 

Afspraken inzet jeugdhulp door GI

We willen een gezamenlijke verwijzing, ondersteunt door de GI, gemeente, ouders en evt. jeugdige. Afgesproken is dat er altijd contact is tussen de jeugdbeschermer en gemeente als de jeugdbeschermer jeugdhulp wil inzetten. Dit gebeurt telefonisch. Hierbij gaan we uit van een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid voor de jeugdige. Als er overeenstemming is tussen de jeugdbeschermer en de gemeente over de inzet van jeugdhulp, vullen zij gezamenlijk de bepaling jeugdhulp in. De productcode wordt dan ook opgenomen in deze bepaling jeugdhulp. Zo werken we samen aan de best passende hulp aan een jeugdige en werken we toe naar een administratieve lastenverlichting. 

Contactpersoon niet te pakken 
Krijgt de jeugdbeschermer de contactpersoon niet te pakken? Ook voor die situaties hebben we afspraken gemaakt. Je belt dan met de betreffende gemeente om een belafspraak te maken. Hieronder vind je het overizcht van telefoonnummers per gemeente. Deze kan de jeugdbeschermer gebruiken om te zien hoe hij/zij dan contact opneemt met de gemeente. Het uitgangspunt is snel en telefonisch contact! In dit overzicht vind je ook de e-mailadressen voor de bepaling jeugdhulp.

Contactgegevens inzet jeugdhulp.pdf

Bepaling jeugdhulp 
De jeugdbeschermer en de contactpersoon van de gemeente vullen samen de bepaling jeugdhulp in. Samen hebben we een format voor de bepaling jeugdhulp gemaakt. Deze vind je hieronder. De jeugdbeschermer zorgt ervoor dat de bepaling vervolgens ingevuld en wel naar de gemeente en betreffende zorgaanbieder wordt gestuurd. Naar de gemeenten gebeurt dit per e-mail en niet per post. In het overzicht hierboven (waar je ook de telefoonnummers per gemeente kan vinden) vind je de e-mailadressen waar de bepaling naartoe kan. 

Formulier - Bepaling jeugdhulp.docx

Leidraden agenda's Ronde Tafels

Hieronder vind je de leidraden van de agenda's die je kunt gebruiken bij de Ronde Tafels. Hier staan de meest recente versies.

Agenda - Ernstige zorgen.docx

Agenda - Geen maatregel na onderzoek.docx

Agenda - Start maatregel.docx

Agenda - Einde maatregel na kinderrechter.docx

Agenda - Einde maatregel niet verlengen.docx

Praatplaat jeugdigen en ouders

Hieronder vind je de praatplaat voor jeugdigen en ouders. Deze gebruik je als ondersteuning bij het voorbereiden van jeugdigen en ouders op een Ronde Tafel. Op deze pagina kunnen jeugdigen en ouders e.e.a. nog eens rustig terug lezen. 

Praatplaat jeugdigen en ouders.pdf

Heb je te maken met de doelgroep voor de WSS? Dan kun je (mogelijk aanvullend) ook gebruik maken van onderstaande praatplaten.

Ronde tafel grote zorgen.pdf

Onderzoek RvdK en ots.pdf