Ambulantisering

De transformatie is geslaagd wanneer kinderen en jongeren aantoonbaar meer verblijven in hun eigen leefomgeving (ook bij complexe problematiek) en we met elkaar kunnen vaststellen dat het aantal opnames in zowel de jeugdzorg als in de psychiatrie zijn afgenomen dan wel aanzienlijk zijn bekort. Dit ligt direct in het belang van de cliënt en past in de visie dat een cliënt geholpen wordt om weer zelf regie te krijgen. We willen de zorg en ondersteuning voor kinderen zo dicht mogelijk bij het kind en het gezin organiseren. In hun eigen sociale omgeving en minder binnen de muren van een instelling. Uit onderzoek blijkt dat een veilige omgeving een voorwaarde is voor kinderen om te groeien.

Op deze pagina vindt u de projecten/pilots die gestart zijn of in de toekomst starten. Wanneer u op de naam van het project/de pilot klikt, vindt u meer informatie. 

Vermindering instroom JeugdzorgPlus

Integrale werkwijze crisis

Integrale spoedhulp 

Gezinsinterventies (afgerond)