Doorontwikkeling inkoop

De reden voor de doorontwikkeling van het inkoopmodel is tweeledig:

  1. Draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van de transformatie
  2. Is ingegeven vanuit de behoefte om van twee naar één bekostigingsmodel te gaan. Daarmee worden de huidige modellen voor trajectfinanciering en het model voor de inspanningsgerichte financiering in één model ongebracht

Bij de doorontwikkeling van het inkoop hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Normaliseren (zorg dichter bij het kind, zo normaal en zo kort mogelijk, zoveel mogelijk ambulant en betrekken van de algemene voorzieningen in het voorliggende veld en effectiviteit van de jeugdhulp
  • Beheersing van de (lokale) uitgaven
  • Administratieve lastenverlichting
  • Versterken vertrouwen in professionals

Voor meer informatie over de doorontwikkeling inkoop, kijk hier