Beeldend archief transformatie

Terugblik naar de Transformatiegalerijen en Transformatietafels.

Afbeelding Transformatiefestival. 

Hieronder het archief t.a.v. Transformatiegalerijen en Transformatietafels. Het is, wegens omzetting van de website van het RSJ IJsselland, mogelijk dat niet alle links correct werken. Wilt u meer informatie over een betreffend onderwerp, neemt u dan contact met ons op. 

Transformatiegalerijen

Document
Transformatiegalerij-mei-2021.pdf (178.56 KB)
Document
Transformatiegalerij-juli-2021.pdf (113.38 KB)

Transformatietafels 

Eén van de voorwaarden van het Transformatiefonds was het leren van elkaar. Bij het bestuur van het RSJ IJsselland en de gemeentelijke organisaties leeft deze behoefte sterk. Er gebeurt op lokaal niveau al veel dat het delen waard is. De themagerichte transformatietafels speelden daarin een rol. Naast het delen van kennis en ervaring wilden we met de transformatietafels ook inspireren en ontmoeting faciliteren. De opzet was steeds hetzelfde:
•           een spreker, die kan inspireren door zijn verhaal over het transformatiethema
•           kennis delen met lokale voorbeelden als uitgangspunt
•           tijd voor ontmoeten, elkaar leren kennen en concrete afspraken maken

We nodigden breed uit. Iedereen die zich betrokken voelde bij het thema was welkom!

In onderstaande mediatheek zijn de beeldverslagen te downloaden, alsmede de daarbij behorende gegeven presentaties.